card
story-image

Гэр бүлд ээлтэй хотхон

Бид чанарыг эрхэмлэж, уян хатан нөхцлийг санал болгоно.

Та урьдчилгаа 30 хувиа төлж, үлдсэн 70 хувиа ямар нэгэн хүүгүйгээр компанийн 5 жилийн хугацаатай зээлэнд хамрагдан манай компанийн барьж буй орон сууцнаас худалдан авах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй

Захиалагчдын сэтгэгдэл

Талбайн сонголтууд

B Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
21.74м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
1.42м2
 
Нийт:
27.79м2

А болон С Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
29.52м2
Унтлагын өрөө
13.73м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
2.00м2
Нийт:
49.78м2

А болон С Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
29.34м2
Унтлагын өрөө
12.05м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
1.42м2
Нийт:
47.34м2

А болон С Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
27.02м2
Унтлагын өрөө
13.12м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
2.00м2
Нийт:
47.07м2

А болон С Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
27.70м2
Унтлагын өрөө
13.12м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
1.70м2
Нийт:
47.05м2

B Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
35.51м2
Унтлагын өрөө
11.43м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
2.20м2
 
Нийт:
53.67м2

B Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
26.97м2
Унтлагын өрөө
10.48м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
2.20м2
 
Нийт:
43.98м2

А болон С Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
45.92м2
Унтлагын өрөө
8.35м2
Унтлагын өрөө
18.62м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
2.00м2
 
Нийт:
79.42м2

B Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
39.91м2
Унтлагын өрөө
10.50м2
Унтлагын өрөө
18.82м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
2.00м2
 
Нийт:
75.76м2

A болон C Блок
 

Үүдний өрөө + Зочны өрөө + Гал тогоо
35.10м2
Унтлагын өрөө
17.19м2
Унтлагын өрөө
7.39м2
Унтлагын өрөө
12.20м2
Ариун цэврийн өрөө
4.53м2
Тагт
2.00м2
Нийт:
78.41м2

Хүсэлт илгээх